Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

PHP – OOП & MVC

No Материали Дата
1 PHP- ООП, въведение
PHP- ООП, въведение, демо
PHP- ООП, въведение, видео
PHP- ООП, въведение, домашно
10.09.2017 г.
2 РНР – ООП, наследяване
PHP – ООП, наследяване, демо
PHP – ООП, наследяване, видео – 1
PHP – ООП, наследяване, видео – 2
РНР – ООП, наследяване, домашно
13.09.2017 г.
3 PHP – ООП, абстрактни класове
PHP – ООП, статични методи и свойства
PHP – ООП, абстрактни класове, демо
PHP – ООП, абстрактни класове, домашно
17.09.2017
4 PHP – ООП, SOLID принцип
PHP – ООП, SOLID принцип, демо
PHP – ООП, SOLID принцип, видео – 2
20.09.2017
5 PHP – ООП, упражнения
6 MVC & Laravel въведение
7 Laravel – controllers, views, routes
8 Laravel – controllers, views, routes
9 Laravel – models
10 Laravel – CRUD
11 Laravel – Requests
12 codeweek – codeweek – codeweek 14-15.10.2017
13 Laravel – Middleware
14 Laravel – Faker
15 Laravel – Fileuploads
16 упражнения
17 Ниво 5 – финален тест 29.10.2017
18 Защита на проекти 5 02.11.2017