fbpx
Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

PHP&MySQL

No Материали Дата
1 РНР, въведение
РНР, въведение – задачи
видео – група 1
видео – група 2
ДОМАШНО
08.01.2017
2 PHP – if, else & switch
PHP – if, else & switch – задачи
демо файлове
видео – група 1
ДОМАШНО
11-12.01.2017
3 PHP Форми
PHP- форми, демо файлове
PHP- форми – 1, видео
PHP- форми – 2, видео
ДОМАШНО
15.01.2017
4 PHP foreach & while
PHP foreach & while – демо файлове
PHP foreach & whileЗадачи за упражнение
PHP foreach & while – видео
ДОМАШНО
18-19.01.2017
5 Цикъл For, вложени цикли, двумерни масиви
демо файлове
Цикъл for, задачи за упражнение
ДОМАШНО
22.01.2017
6 PHP, двумерни масиви – упражнения
демо файлове
ДОМАШНО
25-26.01.2017
7 PHP – функции
демо файлове
PHP – функции, задачи
видео
ДОМАШНО
29.01.2017
8 PHP – работа с низове, RegEx
демо файлове
PHP – работа с низове, RegEx – задачивидео
ДОМАШНО
01-02.02.2017
9 PHP – Функции – упражнения, разпределение ПРОЕКТИ GitHub TeamWork
ДОМАШНО
05.02.2017
10 Подготовка за тест, примерни решения 08-09.02.2017
11 РНР, Междинен тест 12.02.2017
12 Bootstrap
Bootstrap – ЗАДАЧИ
видео
ДОМАШНО

15-16.02.2017
13 Въведение в базите данни
демо файлове
Задачи
видео
ДОМАШНО
19.02.2017
14 Проектиране на бази данни
задачи
видео
ДОМАШНО
23-24,02,2017
15 PHP&MySQL, CRUD, заявки за напреднали
демо файлове
задачи
видео
ДОМАШНО
26.02.2017
16 PHP&MySQL, JOINs
видео
ДОМАШНО
1-2.03.2017
17 PHP&MySQL – подготовка за финален тест
демо файлове
видео
8-9.03.2017
18 PHP&MySQL – финален тест 12,03,2017
19 Защита на проекти 20,03,2017