fbpx
Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

PHP&MySQL

No Материали Дата
1 РНР, въведение
РНР, въведение – задачи
Демо файлове
ДОМАШНО
видео – група 1
видео – група 2
07.01.2018
2 PHP – if, else & switch
PHP – if, else & switch – задачи
демо файлове
видео – група 1
видео – група 2
ДОМАШНО
10-11.01.2018
3 PHP Форми
PHP Форми, Задачи за упражнение
PHP- форми, демо файлове
видео – група 1
видео – група 2
ДОМАШНО
14.01.2018
4 PHP foreach & while
PHP foreach & while, Задачи за упражнение
PHP foreach & while, демо файлове
PHP foreach & while – видео
ДОМАШНО
17-18.01.2018
5 Цикъл For, вложени цикли, двумерни масиви
демо файлове
Цикъл for, задачи за упражнение
видео
ДОМАШНО
25.01.2018
6 PHP, цикъл for, двумерни масиви – упражнения
демо файлове
видео
ДОМАШНО
28.01.2018
7 Работа с низове, готови рнр функции, RegEx
Задачи за упражнение
демо файлове
видео
ДОМАШНО
31-1.01.2018
8 Преговор и подготовка за тест
демо файлове
видео
07-08.02.2018
9 Междинен тест 11.02.2018
10 PHP – функции
PHP – функции, задачи
демо файлове
ДОМАШНО
14-15.02.2018
11 Разпределение за проекти
RegEx
Bootstrap
Bootstrap – ЗАДАЧИ
видео
демо файлове
ДОМАШНО
21-22.02.2018
12 Проектиране на бази данни
задачи
видео
демо файлове
ДОМАШНО
25.02.2018
13 CRUD, част 1
Задачи
видео
демо файлове

28-01.03.2018
14 CRUD, част 2, PHP&MySQL, заявки за напреднали
демо файлове
задачи
видео

05.03.2018
15 PHP&MySQL – подготовка за финален тест
видео
видео – 2
демо файлове
Задачи за упражнение
07-08.03.2018
16 PHP&MySQL – финален тест 11,03,2017
17 Защита на проекти 18,03,2018