fbpx
Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

PHP OOП & MVC

No Материали Дата
1 РНР ООП, въведение
РНР ООП, въведение, видео 1
РНР ООП, въведение, видео 2
РНР ООП, въведение, демо
РНР ООП, въведение, домашно
29.05.2016
2 РНР ООП, наследяване
РНР ООП, наследяване, видео
РНР ООП, наследяване, демо
PHP ООП, наследяване, домашно
01.06.2016
3 РНР ООП, преговор и упражнения
РНР ООП, демо
02.06.2016
4 РНР ООП, част 3
РНР ООП, част 3, видео
PHР ООП, част 3, ДОМАШНО
РНР ООП, демо
05.06.2016
5 PHP ООП, преговор 08-09.06.2016
6 MVC & Codeigniter, въведение
MVC & Codeigniter, въведение, видео
MVC & Codeigniter, въведение, ДОМАШНО
MVC & Codeigniter, въведение, демо
12.06.2016
7 CI Models
CI Models, видео
CI Models, домашно
CI Models, демо
14.06.2016
8 CI Models, упражнения, видео
CI Models, упражнения, задачите
CI Models, демо
16.06.2016
9 CI Dynamic Views & Debugging
CI Dynamic Views & Debugging, видео
CI Dynamic Views & Debugging, демо
19.06.2016
10 CI Routing & Libraries
CI Routing & Libraries, ДОМАШНО
CI Routing & Libraries, видео
CI Routing & Libraries, демо
22.06.2016
11 CI Libraries, упражнения 27-01.07.2016
13 More CI Libraries 3.07.2016
14 OOP&MVC, Примерен финален тест 6-8.07.2016
15 MVC & ООП, финален тест 09.07.2016
15 MVC & ООП, представяне на проекти 13.07.2016