fbpx
Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

PHP & MySQL

No Материали Дата
1 PHP Въведение – презентация
Видео урок
Домашно
Задачи
08.01.2017
2 PHP if, else & switch – презентация
Видео урок
Задачи
Демо файлове в GitHub
Домашно
13.01.2017
3 PHP Форми – презентация
Видео урок
Демо файлове в GitHub
Домашно
15.01.2017
4 Цикли -foreach&while – презентация
Видео урок
Демо файлове в GitHub
Домашно
20.01.2017
5 PHP цикъл For, вложени цикли, двумерни масиви – презентация
Видео урок
Демо файлове в GitHub
Домашно
22.01.2017
6 Двумерни масиви. Матрици. Упражнения
Демо файлове в GitHub
Домашно
27.12.2017
7 PHP функции – презентация. Сесии.
Видео урок
Демо файлове в GitHub
Задачи за упражнение
Домашно
29.01.2017
8 работа с низове, RegEx
Видео урок
Демо файлове в GitHub
Задачи за домашно
03.02.2017
9 PHP упражнения. GitHub Teamwork. ПРОЕКТИ
Демо файлове в GitHub
ДОМАШНО
05.02.2017
10 Подготовка за тест
Демо файлове в GitHub
10.02.2017
11 Междинен тест

12.02.2017
12 Bootstrap
Презентация
Видео урок
Задачи за домашно
17.02.2017
13 Бази от данни. MySQL. Въведение. Заявки
Презентация
Видео урок
Задачи за упражнение
Задачи за домашно
19.02.2017
14 Проектиране на бази от данни
Презентация
Видео урок
Задачи
Задачи за домашно
24.02.2017
15 CRUD.JOINS
Презентация
Видео урок
Демо файлове в GitHub
Задачи за домашно
26.02.2017
16 JOINS
Видео урок
Демо файлове в GitHub
03.03.2017
17 PHP & MySQL Преговор
Презентация
Видео урок
Демо файлове в GitHub
Задачи за домашно
10.03.2017
18 PHP & MySQL Финален тест 12.03.2017
19 PHP & MySQL Представяне на проекти 19.03.2017