Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

MVC Frontend and Backend Frameworks

No Материали Дата
1 Какво е Angular 4
Какво е Angular 4 (Видео)
05.09.2017
2 Създаване на компонент
Създаване на компонент (Видео)
09.09.2017
3 Разделение на компонентите (Рутинг)
Разделение на компонентите (Рутинг) (Видео)
12.09.2017
4 Упражнение
Упражнение (Видео)
16.09.2017
5 Използване на външни библиотеки 19.09.2017
6 Упражнение 23.09.2017
7 Какво е Spring Boot 26.09.2017
8 Създаване на сървър 30.09.2017
9 Използване на външни библиотеки 03.10.2017
10 Свързване на Angular и Spring 07.10.2017
11 Работа по проектите 10.10.2017
12 Преговор 21.10.2017
13 Изпит 24.10.2017
14 Представяне на проекти 28.10.2017