fbpx
Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

JavaScript

No Материали Дата
1 JavaScript, въведение
JavaScript, въведение, видео
JavaScript, въведение, домашно
JavaScript, въведение, демо
JavaScript, въведение, задачи
16.05.2018
2 JavaScript, масиви
JavaScript, цикли
JavaScript, масиви и цикли – видео
JavaScript, масиви и цикли, демо
JavaScript, масиви и цикли, задачи
JavaScript, масиви и цикли, домашно
30-31.05.2018
3 JavaScript, масиви и цикли, упражнения 3.06.2018
4 JavaScript, функции
JavaScript, функции, видео
JavaScript, функции, демо
JavaScript, функции, задачи
JavaScript, функции, домашно
6-7.06.2018
5 JavaScript, DOM
JavaScript, DOM, видео
JavaScript, DOM, задачи
JavaScript, DOM, демо
10.06.2018
6 JavaScript, DOM манипулации
JavaScript, DOM манипулации, видео
JavaScript, DOM манипулации, демо
13.06.2017
7 JavaScript, DOM, events
JavaScript, DOM, events, задачи
JavaScript, DOM, events, демо
14.06.2017
8 jQuery, въведение
jQuery, въведение, задачи
jQuery, въведение, демо
jQuery, въведение, видео
jQuery, въведение, ДОМАШНО
17.06.2017
9 jQuery, упражнения
Видео
jQuery, упражнения, демоjQuery, упражнения, ДОМАШНО
20-21.06.2018
10 jQuery, упражнения
jQuery упражнения, демо
jQuery Ajax, демо
24.06.2018
10 подготовка за тест, задачи
подготовка за тест, видео
подготовка за тест, демо/решения
27.06.2018
11 тест 01.07.2018
12 консултации проекти 04-05.07.2018
13 представяне на проекти 08.07.2018