fbpx
Tel:
Email: school@vratsasoftware.com

Уеб сайтове с WordPress

11Подготовка за финален тест

11Подготовка за финален тест6-7.01.2016

No Материали Дата
1 Въведение в курса 15.11.2015
2 WordPress – въведение
WordPress – въведение (видео)
22.11.2015
3 WordPress-plugins
WordPress-инсталация на уебхост и plugins (видео)
29.11.2015
4 SEO
SEO (видео)
3-4.12.2015
5 HTML въведение
HTML Въведение – демо файлове
HTML Въведение – домашно
HTML Въведение (видео)
6.12.2015
6 HTML таблици
HTML таблици – домашно
HTML таблици – Задачи
Демо файлове
HTML таблици (видео)
9-10.12.2015
7 HTML форми
HTML форми – домашно
HTML форми – видео
HTML форми – задачи
Демо файлове
13.12.2015
8 CSS – част 1
CSS – част1, домашно
CSS – част 1, задачи
Демо файлове
16-17.12.2015
9 CSS – част 2
CSS – част 2, домашно
CSS – част 2, задачи
CSS – част 2, видео
Демо файлове
20.12.2015
10 WordPress site – checklist
11 Примерен финален тест
Общи изисквания при решаването на задачите
Финален тест – подготовка, видео 06.01.16
Финален тест – подготовка, видео 07.01.16
6-7 януари