fbpx
Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

PHP&MySQL

No Материали Дата
КАЛЕНДАР – ниво 2
1 PHP- въведение, част 1
PHP- въведение, част 2
РНР – въведение, видео
Задачи за упражнение и домашно
24.01.2016
2 PHP-if/else, switch
PHP-if/else, switch, 27.01.16, видео
PHP-if/else, switch, 28.01.16, видео
Задачи за упражнение и домашно
27-28.01.2016
3 PHP Форми
PHP- форми – 1, видео
PHP- форми – 2, видео
PHP- форми, демо файлове
Задачи за упражнение и домашно
31.01.2016
4 PHP – foreach & while
PHP – foreach&while – 1, видео
PHP – foreach&while – 2, видео
Задачи за упражнение и домашно
3-4.02.2016
5 PHP – цикъл for. GitHub – Teamwork
PHP – for. GitHub – Teamwork, видео
Задачи за упражнение и домашно
7.02.2015
6 Bootstrap
Bootstrap, видео
Задачи за упражнение и домашно
Демо файлове
11.02.2015
7 PHP. Решаване на задачи. Сформиране на екипи за проекти. 14.02.2016
8 PHP. Двумерни масиви
Двумерни масиви, видео 18,02,2016
PHP Двумерни масиви, видео 17,02,2016
Задачи за упражнение и домашно
17-18.02.2016
9 PHP Функции Проекти – начало
PHP Функции, видео 17,02,2016
Задачи за упражнение и домашно
21.02.2016
10 PHP. Преговор
PHP Подготовка за тест, видео 17,02,2016
Примерен тест
24-25.02.2016
11 PHP. Междинен тест 28.02.2016
12 PHP&MySQL. Въведение в базите данни.
Задачи за упражнение
Задачи за домашно
Видео, 09.03.2016
Видео, 10.03.2016
9-10.03.2016
13 РHP&MySQL. Проектиране на бази данни
РHP&MySQL. Проектиране на бази данни. Задачи
РHP&MySQL. Проектиране на бази данни. Задачи за домашно
РHP&MySQL. Проектиране на бази данни.Видео
13.03.2016
14 РНР. CRUD. Заявки за напреднали.
РHP&MySQL. CRUD. Заявки за напреднали.Задачи
РHP&MySQL. CRUD. Заявки за напреднали. Демо файлове
РHP&MySQL. CRUD. Заявки за напреднали. Видео
РHP&MySQL. CRUD. Заявки за напреднали. Задачи за домашно.
16-17.03.2016
15 PHP String Functions, Regex
PHP String Functions, Regex, Задачи за упражнение и домашно
PHP String Functions, Regex. Видео
PHP String Functions, Regex. Видео
20.03.2016
16 PHP&MySQL – подготовка за финален тест
PHP&MySQL – решения на задачи
PHP&MySQL – подготовка за финален тест. Видео – 24.03.2016
 
23-24.03.2016
17 Ниво 2 – финален тест 27.03.2016
18 Защита на проект 2 03.04.2016