Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

JavaScript

No Материали Дата
1 JavaScript, въведение
JavaScript, въведение, видео
JavaScript, въведение, демо
JavaScript, въведение, домашно
JavaScript, въведение, задачи
18.09.2016
2 JavaScript, цикли
JavaScript, масиви
JavaScript, цикли и масиви, видео
JavaScript, демо
JavaScript, цикли и масиви, задачи
JavaScript, цикли и масиви, домашно
21.09.2016
3 JavaScript, цикли и масиви, видео, част 2
JavaScript, цикли и масиви, 2, демо
28.09.2016
4 JavaScript, функции
JavaScript, функции, домашно
JavaScript, функции, задачи
29.09.2016
5 JavaScript, упражнения 2.10.2016
6 JavaScript, DOM
JavaScript, DOM, демо
JavaScript, DOM, видео
5.10.2016
7 JavaScript, DOM манипулации
JavaScript, DOM манипулации, демо
JavaScript, DOM манипулации, видео
JavaScript, DOM манипулации, задачи
JavaScript, DOM манипулации, домашно
6.10.2016
8 JavaScript, DOM events
JavaScript, DOM events, демо
JavaScript, DOM events, видео
12.10.2016
9 JavaScript, упражнения
JS events, домашно
13.10.2016
10 jQuery, intro
jQuery, intro, видео
jQuery, intro, домашно
16.10.2016
CODEWEEK – CODEWEEK – CODEWEEK – CODEWEEK – CODEWEEK – CODEWEEK 17-23.10.2016
11 JQuery 26.10.2016
12 преговор 26.10.2016
13 тест 30.10.2016
14 консултации проекти 3-4.11.2016
15 представяне на проекти 6.11.2016