fbpx
Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

JavaScript

No Материали Дата
1 JavaScript, въведение
JavaScript, въведение, видео – 1
JavaScript, въведение, демо
JavaScript, въведение, домашно
JavaScript, въведение, задачи
17-18.05.2017
2 JavaScript, масиви
JavaScript, цикли
JavaScript, масиви и цикли – видео
JavaScript, масиви и цикли, демо
JavaScript, масиви и цикли, задачи
JavaScript, масиви и цикли, домашно
21.05.2017
3 JavaScript, масиви и цикли, упражнения 28.05.2017
4 JavaScript, функции
JavaScript, функции, видео
JavaScript, функции, демо
JavaScript, функции, задачи
JavaScript, функции, домашно
31.05.2017
5 JavaScript, DOM
JavaScript, DOM, видео
JavaScript, DOM, задачи
JavaScript, DOM манипулации
JavaScript, DOM, ДОМАШНО
JavaScript, DOM, демо
04.06.2017
6 JavaScript, DOM, events
JavaScript, DOM, events, задачи
JavaScript, DOM, events, демо
07-08.06.2017
7 jQuery, въведение
jQuery, въведение, задачи
jQuery, въведение, демо
jQuery, въведение, видео
jQuery, въведение, ДОМАШНО
11.06.2017
8 jQuery, упражнения
jQuery, упражнения-2
jQuery, упражнения, демо
14-15.06.2017
9 jQuery Ajax
jQuery Ajax, демо
21-22.06.2017
10 подготовка за тест 28-29.06.2017
11 тест 02.07.2017
12 консултации проекти 05-06.07.2017
13 представяне на проекти 08 или 09.07.2017