fbpx
Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

Курсове

Основният ни фокус в момента е 9-месечната обучителна програма, която е за ученици в гимназия и възрастни. Освен това спомагаме за провеждане на курсове с различна продължителност и насочени към всякакви възрасти. В момента имаме следните курсове:

Гост-лектори

Клуб по роботика Леонардо