Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

Увод в програмирането с JAVA

No Материали Дата
1 Увод в програмирането
Увод в програмирането (Видео)
18.11.2017
2 Оператори и операции
Оператори и операции (Видео)
20-21.11.2017
3 Методи
Методи (Видео)
25.11.2017
4 Условни оператори ( I част)
Условни оператори ( I част) (Видео)
27-28.11.2017
5 Условни оператори (II част)
Условни оператори (II част) (Видео)
02.12.2017
6 Цикли (I част)
Цикли (I част) (Видео)
04-05.12.2017
7 Цикли (II част)
Цикли (II част) (Видео)
09.12.2017
8 Упражнения 11-12.12.2017
9 Масиви (част I) 16.12.2017
10 Масиви (част II) 18-19.12.2017
11 Качествен код 20.12.2017
12 Упражнения & GitHub 06.01.2018
13 Символни низове 08-09.01.2018
14 Преговор 13.01.2018
15 Тест 20.01.2018
16 Представяне на проект 27-28.01.2018