Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

Рязане на сайтове/WP теми

No Материали Дата
1 Рязане на сайтове, част 1 – текстове
Задачи
Демо файлове
Видео
Домашно – Рязане на сайтове, текст и позициониране /част 1 – текст/
5-6.04.2017 г.
2 Рязане на сайтове, част 2 – позициониране
Демо файлове
Видео
Домашно – Рязане на сайтове, текст и позициониране /край/
09.04.2017 г.
3 Рязане на сайтове – част 3 – изображения
Демо файлове
Видео
Домашно – Рязане на сайтове, изображения
19-20.04.2017 г.
4 Рязане на сайтове – упражнения,
КРАЕН СРОК за предаване на избраните от вас дизайни за нарязване
WP теми
26-27.04.2017 г.
5 WP теми 30.04.2017 г.
6 WP теми 03-04.05.2017 г.
7 Рязане на сайтове – тест 07.05.2017 г.
8 WP теми – Защита на проекти 10-11.05.2017 г.