Tel:
Ел. поща: school@vratsasoftware.com

Обектно-Ориентирано Програмиране с Java

No Материали Дата
1 ООП основи
ООП основи (Видео)
10.02.2018
2 ООП – принципи
ООП – принципи (Видео)
13.02.2018
3 ООП – Упражнение
ООП – Упражнение (Видео)
17.02.2018
4 Линейни структури от данни – Списъци 20.02.2018
5 Линейни структури от данни – Стекове и опашки 24.02.2018
6 Структури от данни – Упражнениe 27.02.2018
7 Обсъждане на Финални проекти 06.03.2018
8 Работа с текстови файлове 10.03.2018
9 Шаблони за дизайн 13.03.2018
10 Generics 17.03.2018
11 Качествен код 24.03.2018
12 Преговор 27.03.2018
13 Тест 31.03.2018
14 Представяне на проект 14-15.04.2018